IKKE AKTIV KONTAKT MIG EVT. VED NIRAS

Brandsikkerhed i virksomheden

Brandsikkerhed i virksomheden - også når hverdagens travlhed presser sig på
giver en større troværdighed og leveringssikkerhed overfor virksomhedens kunder.

Brandteknisk rådgivning ved byggeri

Få hjælp til at opfylde bygherres ønsker om byggeriet igennem brandrådgivning i alle  byggeriets faser. Brandrådgivning Midt kan rådgive om brankrav efter bygningsreglementet og brandlovgivning for særligt brandfarlige virksomheder. 

Beredskabsplaner- og evakueringsøvelser

Skal der udarbejdes en beredskabsplan på baggrund af virksomhedes konkrete risikoprofil. Laves instrukser og gennemføres evakueringsøvelser?
 
Kræver politi og brandvæsen en beredskabsplan i forbindelse med afholdelse af større udendørs- eller indendørs arrangementer?
 
Brandrådgivning Midt kan hjælpe til med at få processerne igang- og sikkert i mål.

Troværdighed- uafhængighed- sikkerhed

Brandrådgivning Midt er en uafhængig virksomhed uden underaftaler med andre leverandører. Der kan derfor forventes en uvildig og troværdig rådgivning.
 
Brandrådgivning Midt tager brandsikkerhed seriøst.
Brandrådgivning Midt v. Morten Corneliusen M.IDA | CVR: 33398824 | Lollandsgade 13, 8600 Silkeborg  | Tlf.: 51716737 | corneliusen@cool.dk